EFI GARANT GROUP IFN SA,

este o institutie financiara nebancara inregistrata in  Registrul General  al Bancii Nationale a Romaniei sub nr. RG-PJR-41-11031, care functioneaza in conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, Legea nr. 93 din 8.apr.2009 privind instituţiile financiare nebancaresi Regulamentele  Bancii Nationale a Romaniei.

PRINCIPIILE PE CARE ESTE FUNDAMENTATĂ ACTIVITATEA NOASTRĂ

Principiile care conduc activitatea noastră constituie fundamentul pe care această societate s-a construit şi se dezvoltă:

  • Încredere, confidenţialitate, respect şi loialitate, toate reprezentând valori centrale pe care se consolidează relaţiile noastre intersocietare precum şi cele cu colaboratorii, partenerii, clienţii;
  • Maxima operativitate în asigurarea serviciilor;
  • Flexibilitate în utilizarea metodelor de lucru şi a soluţiilor adoptate;
  • Comunicare constantă şi eficientă cu clienţii;
  • Seriozitate şi corectitudine faţă de toţi cei cu care şi pentru care lucrăm;
  • Evitarea conflictelor de interese;
  • Consecvenţă în profesionalism dar şi inventivitate în găsirea soluţiilor adecvate rezolvării diferitelor situaţii cu care suntem confruntaţi;
  • Perseverenţă, ca soluţie împotriva plafonării profesionale;
  • Atitudine proactivă orientată spre interesul clienţilor societăţii.

Acţiunile noastre sunt îndreptate, către:

Asigurarea satisfacţiei clienţilor
Înţelegerea particularităţilor problemelor clientului, trebuie să ducă la oferirea de soluţii adecvate şi oportune. Încrederea, confidenţialitatea, respectul şi loialitatea reciprocă sunt valori centrale pe care se consolidează relaţiile noastre. Acţiunile şi iniţiativele noastre au la bază dorinţa unor relaţii de durată, reciproc benefice.

Asistenţă în implementarea soluţiilor recomandate
Adaptarea structurii şi culturii organizaţionale la cerinţele foarte dinamice ale raporturilor de pe piaţă reprezintă un proces complex. În condiţiile unei economii în tranziţie, asigurarea unei flexibilităţi în acest sens, devine o urgenţă şi o şansă de supravieţuire.

Organizarea de echipe flexibile şi multidisciplinare
Suntem convinşi că numai o puternică echipă de profesionişti adecvat motivaţi, poate genera soluţiile care să asigure clienţilor noştri avantaje competitive.

Resurse:
Echipa de lucru propusă pentru realizarea proiectelor a dezvoltat în decursul activităţii sale o bază logistică care permite informarea permanentă, conformă realităţilor curente, a personalului angajat, a conducerii, comunicarea rapidă între toţi membrii echipei, mobilitate şi flexibilitate maximă, consultarea ultimelor noutăţi şi apariţii în domeniul legislativ şi în domeniile pe care le implică activitatea noastră, precum şi rezolvarea promptă a situaţiilor de criză.